Werken met Inzichtelijk

Ben je nieuwsgierig naar het werken met Inzichtelijk?

Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Hieronder een overzicht van onze verschillende diensten en producten:

 1. Inzichtelijk voor peuters
 2. Inzichtelijk voor groep 1-2
 3. Informatiebijeenkomst
 4. Trainingen
 5. Implementatie
 6. Coaching on the job
 7. Navulling en nieuwe mappen

1. Inzichtelijk voor peuters

In grote lijnen bestaat Inzichtelijk voor peuters uit:

 • Zowel een papieren versie (de plannings- en registratiemap) als een digitale versie (Inzichtelijk Digitaal);
 • Een jaaroverzicht van doelen op het gebied van ontluikende gecijferdheid, ontluikende geletterdheid en mondelinge taalvaardigheid en motoriek;
 • Een maandelijkste cyclus van observeren, signaleren, registreren en evalueren. Deze wordt gerealiseerd door documenten als groepsplannen, checklists, evaluatieformulieren en weekplanningsformulieren;
 • Een logboek waarin je de motorische en sociaal emotionele ontwikkelingen van de kinderen noteert, waarna het automatisch in het kindoverzicht wordt opgeslagen.
 • Een theoretische ondersteuning voor de pedagogisch medewerkers bij de doelen;
 • Een thematisch woordenschataanbod;
 • Met Inzichtelijk wordt het plannen en registreren van de ontwikkeling inzichtelijk en effectief;
 • Inzichtelijk kan naast verschillende methodes gebruikt worden, maar vooral het spel (hoekenwerk) en het werken met ontwikkelingsmaterialen is belangrijk.
 • De pedagogisch medewerkers behouden de vrijheid om vorm te geven aan het werken met peuters, zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen. 
 • Door te werken met Inzichtelijk Digitaal kan de werk- en zorgcyclus digitaal worden bijgehouden. Geobserveerde gegevens legt de pedagogisch medewerker digitaal vast. Hierdoor worden automatisch evaluatiepunten, groepsplannen, groeps- en individuele resultaten en kindoverzichten gegenereerd. De pedagogisch medewerker kan hiermee nog efficiënter en planmatiger handelen en daardoor beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 • Verder heeft Inzichtelijk Digitaal een aantal extra functies zoals het kindoverzicht, het automatisch inplannen van interventies en een overdracht.

2. Inzichtelijk voor groep 1-2

In grote lijnen bestaat Inzichtelijk voor groep 1-2 uit:

 • Zowel een papieren versie (de plannings- en registratiemap) als een digitale versie (Inzichtelijk Digitaal);
 • Een jaaroverzicht van doelen op het gebied van beginnende gecijferdheid, beginnende geletterdheid en mondelinge taalvaardigheid, motoriek en bewegingsonderwijs;
 • Een maandelijkste cyclus van observeren, signaleren, registreren en evalueren. Deze wordt gerealiseerd door documenten als groepsplannen, checklists, evaluatieformulieren en weekplanningsformulieren;
 • Een theoretische ondersteuning voor de leerkrachten bij de doelen;
 • Een thematisch woordenschataanbod. 
 • Met Inzichtelijk wordt het plannen en registreren van de ontwikkeling inzichtelijk en effectief;
 • Inzichtelijk kan naast verschillende methodes gebruikt worden, maar ook het spel (hoekenwerk) en het werken met ontwikkelingsmaterialen is belangrijk.
 • In het logboek worden de motorische en sociaal emotionele ontwikkelingen van de leerlingen genoteerd, waarna het automatisch in het leerlingoverzicht wordt opgeslagen. 
 • De school en de leerkrachten behouden de vrijheid om vorm te geven aan het onderwijs, zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen. 
 • Door te werken met Inzichtelijk Digitaal kan de werk- en zorgcyclus digitaal worden bijgehouden.
 • Geobserveerde gegevens legt de leerkracht digitaal vast. Hierdoor worden automatisch evaluatiepunten, groepsplannen, groeps- en individuele resultaten en leerlingoverzichten gegenereerd. De leerkracht kan hiermee nog efficiënter en planmatiger handelen en daardoor beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Inzichtelijk Digitaal heeft een aantal extra functies zoals het leerlingoverzicht, het automatisch inplannen van interventies en een leerlingrapport.

 

 

Door te werken met Inzichtelijk voor peuters & Inzichtelijk voor groep 1-2 wordt er gewerkt aan een doorgaande ontwikkeling bij het kind en is er sprake van een ononderbroken leerlijn van de peuterspeelzaal naar groep 1-2.  Er ontstaat zodoende een optimale afstemming op de onderwijsbehoeften van het 2e tot het 6e jaar.

3. Informatiebijeenkomst Inzichtelijk

Inzichtelijk Onderwijs verzorgt informatiebijeenkomsten waarbij de deelnemers kennis maken met en informatie krijgen over het werken met Inzichtelijk. Deze informatiebijeenkomst is vrijblijvend en duurt ongeveer een uur.

Voor een goed beeld van de werkwijze is het raadzaam om met leerkrachten/leidsters, IB-ers, een directielid en zoveel mogelijk andere betrokken collega's aanwezig te zijn.

4. Training Inzichtelijk

Om goed met Inzichtelijk te kunnen werken, geeft Inzichtelijk Onderwijs trainingen waarin wij de werkwijze en visie achter Inzichtelijk stap voor stap uitleggen. Deze trainig duurt 3 uur, dat is dan ook de studielast voor onderwijzend personeel.

 • Tijdens deze trainingen maken de pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten zich de handelings- en doelgerichte werkwijze van Inzichtelijk eigen. Er wordt inzicht gegeven in het werken vanuit de doelen en onderwijsbehoeften van de kinderen/leerlingen. Na de training kunnen de leidsters/leerkrachten meteen met Inzichtelijk werken. Wij adviseren dat naast de leerkrachten/leidsters ook de IB-ers, een directielid en/of andere betrokken collega's deelnemen.
 • Het volgen van deze eerste training is een voorwaarde voor het werken met Inzichtelijk. Wij zijn van mening dat een goede inhoudelijke uitleg nodig is om in de praktijk op juiste wijze met Inzichtelijk aan de slag te kunnen. 

5. Implementatie Inzichtelijk

Extra implementatiemomenten om het werken met Inzichtelijk te borgen, behoort ook tot de mogelijkheden. In samenspraak met de peuterspeelzaal of de school stemmen we af op de wensen en behoeften van de peuterspeelzaal/school.

 6. Coaching on the job

Bij coaching on the job kan worden gedacht aan:

 • Coachen in het plannen en voorbereiden van de activiteiten bij de doelen;
 • Coachen van het werken met de groepsplannen en omzetten van groepsplannen naar dagelijks handelen in de groep;
 • Coaching on the job tijdens het werken aan en registreren van de doelen en ontwikkeling bij kinderen/ leerlingen;
 • Observaties in de groep, gericht op organisatie en planning;
 • Coachen van de Interne Begeleider in het werken en begeleiden van Inzichtelijk;
 • Coachen bij het werken met Inzichtelijk Digitaal

De coaching on the job wordt geheel op maat en in overleg voorbereid en verzorgd.

7. Navulling en nieuwe mappen

De werkdocumenten uit de map zijn ieder jaar als navulling verkrijgbaar. De map kan dus meerdere jaren gebruikt worden. Wanneer de plannings- en registratiemap versleten is, bestaat altijd de mogelijkheid om een nieuwe map te bestellen.

Altijd actueel

Onderwijs blijft in ontwikkeling en zo blijft ook Inzichtelijk in ontwikkeling. Inzichtelijk Onderwijs zal er zorg voor dragen dat Inzichtelijk aan de nieuwste eisen en onderwijsveranderingen wordt aangepast.

Voor meer informatie over onze diensten en prijzen; klik op ‘contact’ en vraag gerust naar (één van) bovenstaande producten. Wij maken op verzoek ook een vrijblijvende offerte aan.

Inzichtelijk Onderwijs VOF is CRKBO-erkend. Trainingen, implementatietrajecten en coaching zijn vrijgesteld van BTW.

Inzichtelijk Digitaal en privacy

In Inzichtelijk Digitaal wordt privacygevoelige data opgeslagen. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan.

Inzichtelijk Digitaal is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Dat zijn afspraken tussen Educatieve Uitgeverijen, de PO-raad en VO-raad, waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Na het aanscherpen van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 01-01-’16 hebben licentiehouders van Inzichtelijk Digitaal een formele waarborg nodig voor het beschermen van die gegevens.

Met alle houders van een licentie voor Inzichtelijk Digitaal sluiten we een bewerkersovereenkomst af, specifiek toegepast op Inzichtelijk Digitaal. In deze bewerkersovereenkomst staat wat de bewerker Inzichtelijk Digitaal doet om de privacy te bewaken en waar welke verantwoordelijkheden liggen.

Voor meer informatie kijk op: http://www.privacyconvenant.nl

Onze algemene leveringsvoorwaarden vind je hier.