Laatste nieuws

Vrijblijvende informatiebijeenkomst?

Klik hier!

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken met het jonge kind.

In een digitale omgeving wordt de ontwikkeling van het jonge kind vastgelegd en gevolgd.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij leerlingen wordt gevolgd en geregistreerd, maar worden ook omgezet naar bijvoorbeeld groepsoverzichten, leerlingoverzichten en een rapport. Daarnaast fungeert Inzichtelijk ook als planningssysteem. Efficiënt en cyclisch werken, waarbij de leerlingen spelenderwijs leren. Alles op één plek, geen losse administratie meer.

Zowel voor peuters als voor groep 1-2.

Inzichtelijk geeft zicht op:

  • De doorgaande leerlijnen;
  • De onderwijsbehoeften van leerlingen/kinderen;
  • De ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen;
  • De eigen ontwikkellijn van een leerling/ kind.

Doordat je in Inzichtelijk ook plant en voorbereidt, ontstaat een compleet overzicht.

 

Afstemmen op ontwikkeling

Niet elk kind ontwikkelt zich op hetzelfde niveau. Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de eigen ontwikkeling van elke leerling is dan ook van essentieel belang.


Inzichtelijk zorgt voor differentiatie in het aanbod. Er wordt gewerkt met kant en klare differentiatieplannen, ook wel groepsplannen genoemd. Het aanbod in inzichtelijk is gebaseerd op de kern- en tussendoelen en de SLO doelen. Via de maandelijkse werk- en zorgcyclus wordt het behalen van deze doelen op gedegen en efficiënte wijze geborgd.


Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leerkracht of PM-er inzicht in de ontwikkeling van het kind/de leerling en in de leerlijn die het kind/de leerling doorlopen moet.
Dit geeft duidelijkheid en rust.
 

Doelgericht werken

De werkcyclus in Inzichtelijk is een cyclus van registreren, observeren, signaleren en borgen.

Het werken vanuit doelen staat voorop. De pedagogisch medewerker of leerkracht is regisseur bij het plannen van betekenisvol aanbod. Centraal hierbij staan verwondering, écht ervaren en het spelenderwijs leren.

Het thematisch werken geeft kleur aan de activiteiten.

Met kleine stappen, maak je een groot verschil!