Laatste nieuws

 •  

  Thuiswerken gaat nog even door, dus ook onze thuis-oefenopdrachten gaan door!
  Voor de groepen 1-2 staat er een nieuwe PDF klaar met uitdagende vervolgactiviteiten die ouders thuis met hun kinderen kunnen doen. 

  De activiteiten zijn nog steeds passend  bij de doelen van januari. Het zijn verdiepende en verrijkende opdrachten op de vorige thuis-oefenopdrachten. 

  Om ouders op weg te helpen staan er ook downloads in de thuis-oefenopdrachten.
  Denk aan filmpjes, uitleg of materiaal voor de activiteiten. 
  Je herkent deze in de PDF, doordat ze in het grijs geschreven staan.

  Ga naar:    Thuis oefenen in januari deel 2  (groep 1/2)

  Tip: Mail ouders de link naar de thuiswerkopdrachten (of mail de PDF). Dit scheelt papierwerk en maakt dat ouders zelf de Downloads in de PDF aan kunnen klikken. Zo worden de mogelijkheden optimaal gebruikt.

 • Nu thuisonderwijs weer aan de orde is, zijn ook de thuis-oefenopdrachten weer een feit!
  Er staat een PDF klaar met activiteiten die ouders thuis met hun kinderen kunnen doen. 

  Dit keer zijn de activiteiten passend  bij de doelen van januari. Klik op de link naar keuze om deze thuis-oefenopdrachten te downloaden.

  Om ouders op weg te helpen staan er ook downloads in de thuis-oefenopdrachten.
  Denk aan filmpjes, uitleg of materiaal voor de activiteiten. 
  Je herkent deze in de PDF, doordat ze in het grijs geschreven staan.

  Ga naar:

  We wensen iedereen een goede start van 2021!

  Tip: Mail ouders de link naar de thuiswerkopdrachten (of mail de PDF). Dit scheelt papierwerk en maakt dat ouders zelf de Downloads in de PDF aan kunnen klikken. Zo worden de mogelijkheden optimaal gebruikt.

 • Thuiswerk

  Opnieuw wordt er van ons gevraagd het onderwijs op afstand vorm te geven.

  Uitdagingen op korte termijn!

  Ook nu zullen we jullie ondersteunen met thuiswerk.

  Kijk volgende week op onze website!

  De beste wensen

  Blijf gezond, heb het goed samen en hopelijk tot volgend jaar!

  Met kleine stappen, maken we samen een groot verschil!

Vrijblijvende informatiebijeenkomst?

Klik hier!

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken met het jonge kind.

In een digitale omgeving wordt de ontwikkeling van het jonge kind vastgelegd en gevolgd.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij leerlingen wordt gevolgd en geregistreerd, maar worden ook omgezet naar bijvoorbeeld groepsoverzichten, leerlingoverzichten en een rapport. Daarnaast fungeert Inzichtelijk ook als planningssysteem. Efficiënt en cyclisch werken, waarbij de leerlingen spelenderwijs leren. Alles op één plek, geen losse administratie meer.

Zowel voor peuters als voor groep 1-2.

Inzichtelijk geeft zicht op:

 • De doorgaande leerlijnen;
 • De onderwijsbehoeften van leerlingen/kinderen;
 • De ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen;
 • De eigen ontwikkellijn van een leerling/ kind.

Doordat je in Inzichtelijk ook plant en voorbereidt, ontstaat een compleet overzicht.

 

Afstemmen op ontwikkeling

Niet elk kind ontwikkelt zich op hetzelfde niveau. Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de eigen ontwikkeling van elke leerling is dan ook van essentieel belang.


Inzichtelijk zorgt voor differentiatie in het aanbod. Er wordt gewerkt met kant en klare differentiatieplannen, ook wel groepsplannen genoemd. Het aanbod in inzichtelijk is gebaseerd op de kern- en tussendoelen en de SLO doelen. Via de maandelijkse werk- en zorgcyclus wordt het behalen van deze doelen op gedegen en efficiënte wijze geborgd.


Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leerkracht of PM-er inzicht in de ontwikkeling van het kind/de leerling en in de leerlijn die het kind/de leerling doorlopen moet.
Dit geeft duidelijkheid en rust.
 

Doelgericht werken

De werkcyclus in Inzichtelijk is een cyclus van registreren, observeren, signaleren en borgen.

Het werken vanuit doelen staat voorop. De pedagogisch medewerker of leerkracht is regisseur bij het plannen van betekenisvol aanbod. Centraal hierbij staan verwondering, écht ervaren en het spelenderwijs leren.

Het thematisch werken geeft kleur aan de activiteiten.

Met kleine stappen, maak je een groot verschil!