Laatste nieuws

 • Nieuw in Inzichtelijk: Bewegingsonderwijs
   
  Bewegingsonderwijs is een belangrijk deel van het onderwijs. Vandaar dat de doelen zijn opgenomen in de kerndoelen voor primair onderwijs. Op verzoek van verschillende scholen is bewegingsonderwijs nu ook toegevoegd aan Inzichtelijk!
  Vanuit de jaarplanning bewegingsonderwijs wordt er elke maand gewerkt aan doelen uit de volgende vaardigheden:
   
  - Balanceren en klimmen                
  - Springen, zwaaien en over de kop gaan
  - Balspelen
  - Tik- en stoeispelen
  - Bewegen op muziek
   
  Iedere school kan voor zich bepalen of zij via Inzichtelijk het aanbod volgen en ontwikkeling registreren. Indien het onderwijs bepaald en gevolgd wordt door een vakdocent, heeft de vakdocent vaak een beredeneerd aanbod en registratiewijze. In dit geval is het niet nodig om dit onderdeel in Inzichtelijk te verwerken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zorgt het volgen van bewegingsonderwijs in Inzichtelijk voor de aanbodsdoelen en registratie hiervan. 
 • Bij Inzichtelijk staat spelenderwijs leren centraal. Juist de hoeken en activiteiten die je wegzet zijn belangrijk. Laat de kinderen ervaren, voelen, spelen en communicerenHet doel dat centraal staat wordt in het spelaanbod van de leerlingen verweven.

  Door toevoegen en weglaten kun je een hoek direct verrijken en nieuwe spel- en dus ook leerelementen geven. 

  Het is bij Inzichtelijk ook mogelijk ontwikkelingsmateriaal in te zetten of een les vanuit de methode te gebruiken die aansluit bij de doelen en ontwikkelmomenten in de groep. Deze methode fungeert dan als handvat. Door de activiteiten af te wisselen in zelfstandig spelen, samenspelen en begeleid spelen komen de leerlingen tot optimale ontwikkeling. 

 • Het is zover; vanaf dit schooljaar is Inzichtelijk voor Peuters op de markt!

  Inzichtelijk voor Peuters is een plannings- en registratiewerkwijze voor peuters. Deze sluit naadloos aan op Inzichtelijk voor groep 1-2 en is vanaf de start digitaal beschikbaar.

  Meer informatie vind je op de website en je kunt altijd informatie opvragen via info@inzichtelijkonderwijs.nl, of door te bellen met Monique (06-46040467) of Roos (06-42098957)

Vrijblijvende informatiebijeenkomst?

Klik hier!

 

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken.

Zowel voor peuters als voor groep 1-2.

Inzichtelijk geeft zicht op:

 • De doorgaande leerlijnen;
 • De onderwijsbehoeften van leerlingen/kinderen;
 • De opbrengsten en ontwikkelingen van leerlingen/kinderen.

De principes van HGW zijn in Inzichtelijk verwerkt.
Inzichtelijk is zowel digitaal als op papier beschikbaar.

 

Handelingsgericht werken

Er wordt gewerkt met kant en klare groepsplannen. De kern- en tussendoelen, zoals door het ministerie van Onderwijs vastgelegd, zijn in Inzichtelijk verwerkt.

Via de maandelijkse werk- en zorgcyclus wordt het behalen van deze doelen op gedegen en efficiënte wijze geadministreerd.

Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leidster/ leerkracht inzicht in de ontwikkeling van het kind/ de leerling en in de leerlijn die het kind/ de leerling doorlopen moet.

Dit geeft duidelijkheid en rust.

 

Inzicht in ontwikkeling

De werkcyclus in Inzichtelijk is een cyclus van registreren, observeren en signaleren.

Het werken vanuit doelen staat voorop. Er wordt optimaal aangesloten op de onderwijsbehoeften, zonder de kinderen/ leerlingen uit het oog te verliezen.

Inzichtelijk Digitaal brengt meer tijd en ruimte voor het plannen van de lesinhoud en het begeleiden van de kinderen/ leerlingen. Door het invoeren van de gegevens zijn deze niet langer alleen in het hoofd of op papier, maar ook digitaal vastgelegd.

Hierdoor maak je gebruik  van handige tools als individuele leerlingresultaten, groepsresultaten en individuele leerlingoverzichten.