Laatste nieuws

 • Een klas waarin alle leerlingen aanwezig zijn? Die zijn we in 2021 nog niet vaak tegengekomen.

  Voor alle leerlingen die kort of langdurig thuis moeten blijven, is hier het thuis oefenaanbod bij de doelen van april.

   Ga voor de PDF naar:

  We wensen iedereen weer veel oefenplezier!

 • De (voor)scholen zijn weer open! 

  Voor de kinderen die toch thuis moeten blijven, hebben we ook een thuisaanbod bij de Inzichtelijk doelen van maart.

   

  Ga voor de PDF naar:

   

  Of je nu thuis of op school bent, we wensen alle leerkrachten weer veel succes met het vormgeven van hun onderwijs en alle kinderen heel veel leerplezier!!

   

   

   

   

 • Omdat Inzichtelijk werkt met maanddoelen, hebben wij ook voor de maand februari een passend thuisaanbod voor peuters en voor groep 1-2.
  De opdrachten zijn bedoeld voor de hele maand februari.
   
  Er staan een aantal spellen in de PDF weergegeven waar een bijlage bij nodig is. Je kunt dit herkennen aan de grijze teksten.
  Door op de grijze tekst te klikken ga je naar het betreffende spel. 

  Ga voor de PDF naar:

   
  Tip: Mail de ouders de link naar de thuiswerkopdrachten. Dit scheelt papierwerk en zorgt dat de mail niet te groot wordt.
  De ouders kunnen dan ook zelf de downloads in de PDF aanklikken.
   
  Succes! We wachten de ontwikkelingen af. Wanneer gaan we weer naar (de voor)school?
  Mocht dit langer duren dan gepland dan kunnen jullie ook in maart weer op ons rekenen!

Vrijblijvende informatiebijeenkomst?

Klik hier!

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken met het jonge kind.

In een digitale omgeving wordt de ontwikkeling van het jonge kind vastgelegd en gevolgd.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij leerlingen wordt gevolgd en geregistreerd, maar worden ook omgezet naar bijvoorbeeld groepsoverzichten, leerlingoverzichten en een rapport. Daarnaast fungeert Inzichtelijk ook als planningssysteem. Efficiënt en cyclisch werken, waarbij de leerlingen spelenderwijs leren. Alles op één plek, geen losse administratie meer.

Zowel voor peuters als voor groep 1-2.

Inzichtelijk geeft zicht op:

 • De doorgaande leerlijnen;
 • De onderwijsbehoeften van leerlingen/kinderen;
 • De ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen;
 • De eigen ontwikkellijn van een leerling/ kind.

Doordat je in Inzichtelijk ook plant en voorbereidt, ontstaat een compleet overzicht.

 

Afstemmen op ontwikkeling

Niet elk kind ontwikkelt zich op hetzelfde niveau. Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de eigen ontwikkeling van elke leerling is dan ook van essentieel belang.


Inzichtelijk zorgt voor differentiatie in het aanbod. Er wordt gewerkt met kant en klare differentiatieplannen, ook wel groepsplannen genoemd. Het aanbod in inzichtelijk is gebaseerd op de kern- en tussendoelen en de SLO doelen. Via de maandelijkse werk- en zorgcyclus wordt het behalen van deze doelen op gedegen en efficiënte wijze geborgd.


Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leerkracht of PM-er inzicht in de ontwikkeling van het kind/de leerling en in de leerlijn die het kind/de leerling doorlopen moet.
Dit geeft duidelijkheid en rust.
 

Doelgericht werken

De werkcyclus in Inzichtelijk is een cyclus van registreren, observeren, signaleren en borgen.

Het werken vanuit doelen staat voorop. De pedagogisch medewerker of leerkracht is regisseur bij het plannen van betekenisvol aanbod. Centraal hierbij staan verwondering, écht ervaren en het spelenderwijs leren.

Het thematisch werken geeft kleur aan de activiteiten.

Met kleine stappen, maak je een groot verschil!