Inzicht in ontwikkeling met Inzichtelijk Onderwijs

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken met het jonge kind. In een digitale omgeving wordt de ontwikkeling vastgelegd en gevolgd.

  Werken met inzichtelijk

Spelenderwijs leren, efficiënt registreren

Inzichtelijk

Jonge kinderen leren via spel, ontdekken, ervaren en imiteren.
Het is de taak van de leerkracht en pedagogisch medewerker om de omgeving zo in te richten dat de leerlingen via deze natuurlijke manier van leren gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De leerkracht of pedagogisch medewerker speelt mee, begeleidt en observeert.
De geobserveerde gegevens worden direct en overzichtelijk verwerkt in Inzichtelijk.
Efficiënt volgen, registreren en borgen aan de hand van een gedifferentieerd doelenaanbod.

Meer over inzichtelijk →

Perfect voor peutergroepen en basisscholen

Met Inzichtelijk voor peuters & Inzichtelijk voor groep 1-2 werk je aan een doorgaande ontwikkeling bij het kind en een ononderbroken leerlijn van de peuterspeelzaal naar groep 1-2. Er ontstaat een optimale afstemming op de onderwijsbehoeften van het 2e t/m het 6e jaar.
Inzichtelijk voor groep 3 is in ontwikkeling.

Inzichtelijk Peuters  Inzichtelijk Groep 1-2

Inzichtelijk is een compleet systeem

De vanuit observaties gemaakte registraties van ontwikkeling kunnen ook worden omgezet naar o.a. overzichten/ resultaten per groep, individuele leerlingoverzichten en een rapport. Daarnaast fungeert Inzichtelijk als planningssysteem. Alles op één plek. Efficiënt, cyclisch en kindgericht werken.

Laatste nieuwsberichten

☀️ Inspiratie voor juni ☀️

Hier is alweer de laatste link van dit schooljaar naar inspiratie en ondersteuning bij een spelend leeraanbod bij de doelen van ...

Inspiratie voor mei

Ter inspiratie en ondersteuning is er ook weer voor mei met een spelend leeraanbod bij de doelen van deze maand! Gebruik ...

Blog Kleuteruniversiteit & Inzichtelijk

Thematisch werken is onderdeel van het onderwijs aan jonge kinderen. Wanneer je met Inzichtelijk werkt is dat geen probleem. Het ...

Anderen over Inzichtelijk

 • "Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij naar volle tevredenheid met Inzichtelijk. Alle leerlijnen zijn verwerkt in Inzichtelijk. Inzichtelijk levert een grote bijdrage om het jonge kind in zijn ontwikkeling uit te dagen tot spelend leren, om observaties duidelijk te noteren, waardoor ontwikkeling adequaat te volgen is."

  Ada van der Sar & Jannine Dijkstra
  Leerkracht groep 1-2 en adjunct directeur
 • "Een fantastische houvast voor het kleuteronderwijs! Duidelijk en erg vriendelijk in gebruik."

  Danielle Prinse
  Leerkracht groep 1-2
 • "Inzichtelijk geeft ons goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De doelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden worden per maand duidelijk in het groepsplan beschreven. Dat is fijn, het geeft houvast en alles komt aan bod. De administratie is zeer compleet en gebruiksvriendelijk. Wij zijn over Inzichtelijk erg enthousiast!"

  Janine Hoogendoorn & Janny Lingeman
  Leerkrachten groep 1-2
 • "Inzichtelijk maakt het d.m.v. een eenvoudige registratie mogelijk een duidelijk en realistisch beeld te schetsen van peuters individueel en het groepsniveau. De ontwikkeling van peuters kan worden bijgehouden, gevolgd en de groei is hiermee goed in beeld te brengen. Ook de belemmerende en stimulerende factoren zijn waardevol om activiteiten en doelen aan te passen en toe te passen. De doelen sluiten goed aan bij de ontwikkeling niveaus, maar zijn ook eenvoudig aan te passen wanneer een peuter meer uitdaging nodig heeft of juist op een iets eenvoudigere manier moet worden gestimuleerd. De toevoeging van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt hier als zeer positief ervaren, het geeft een waardevolle toevoeging op de algehele ontwikkeling van onze peuters. Al met al kunnen we volmondig zeggen dat INZICHTELIJK ons dus veel inzicht geeft!"

  Voorschool Archipel
  Pedagogisch medewerkers Smallsteps
 • "Ik werk graag met Inzichtelijk omdat het mij vrijheid geeft. De doelen van de maand zijn een leidraad voor de materialen die ik in de klas aanbied. Het thema of het boek wat centraal komt te staan kan daardoor vanuit de kinderen komen of vanuit mij. Dat geeft extra betrokkenheid van de leerlingen en mijzelf. Met betrokkenheid en enthousiasme leren de kinderen het meest."

  Eva Mathot
  Leerkracht groep 1-2
 • "Uit de praktijk, voor de praktijk, meedenken en doen met de 1-2 leerkrachten en directe feedback, online hulp en een goedlopende backoffice. En daar hebben ze niets te weinig over gezegd."

  Nicole Hoenselaar
  Leerkracht groep 1-2
 • "Inzichtelijk brengt de leerlingen een gevarieerd aanbod. Mocht een leerkracht geen ervaring hebben met kleuters, dan ervaar je door werken met Inzichtelijk dat het niet alleen maar draait om de cijfers en aanbieden van de letters. Máxima heeft een goede modus gevonden in het werken met Inzichtelijk. Doelen komen een aantal keren in een jaar terug zodat kinderen tijd hebben om zich te ontwikkelen."

  Huib Wilkes
  Directeur PO