Visie Inzichtelijk

Jonge kinderen leren via ontdekken, ervaren, exploreren en imiteren.

Het is de taak van de pedagogisch medewerker of leerkracht om de omgeving zo in te richten dat de leerlingen/kinderen via deze natuurlijke manier van leren gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het doel- en handelingsgericht werken in Inzichtelijk sluit hierbij aan. Aan de hand van vaststaande doelen geeft de leerkracht of PM-er zelf het aanbod in de groep vorm, terwijl de cyclische manier van werken en registreren er tegelijkertijd voor zorgt dat iedere leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.

Met Inzichtelijk krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van de leerling en de leerlijn. Er wordt immers vanuit doelen gewerkt. Hierdoor is er ruimte voor betekenisvol spel en spelenderwijs leren. Er wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling, zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij leerlingen wordt gevolg en geregistreerd, maar Inzichtelijk fungeert ook bijvoorbeeld als planningssysteem.

Met Inzichtelijk zie je ieder kind en maak je met kleine stappen een groot verschil!