Wie zijn wij?

De oprichters van Inzichtelijk Onderwijs zijn Monique Ghijsen en Roos van Noord, zij hebben samen Inzichtelijk ontwikkeld. Monique en Roos zijn beiden werkzaam in het primair onderwijs.

“Inzichtelijk is ontstaan vanuit kennisdeling”

 De afgelopen jaren is er sprake van veel nieuwe ontwikkelingen, zowel in de peuterspeelzalen als in het onderwijs. Termen als HGW, OGW, groepsoverzichten, handelingsplannen, groepsplannen, (onderwijs)behoeften en afstemming zijn niet meer weg te denken. In de peuterspeelzalen en op scholen wordt hard gewerkt aan het implementeren van deze punten in hun dagelijkse aanbod en aanpak. Het neerzetten van een kwalitatief goed aanbod voor elk kind/ leerling is een belangrijk en ingewikkeld proces dat nog lang niet overal is afgerond. Vanuit kennisdeling is Inzichtelijk voor peuters en groep 1-2 op de markt gekomen. Inzichtelijk biedt pedagogisch medewerkers en leerkrachten een kapstok voor een goed aanbod dat met plezier wordt gegeven. Inzichtelijk ondersteunt bij het doelgericht denken, zicht krijgen op de doorgaande leerlijnen en een goed afgestemd en verweven aanbod in de groep vormgeven. Daarnaast kunnen de bevindingen vanuit de observaties en diagnostische gesprekken in Inzichtelijk worden geregistreerd. Spelenderwijs en betekenisvol leren staan hierbij centraal.

“Samen zijn we sterk”

Al vanaf 2013 delen we Inzichtelijk met onze collega’s. Sindsdien hebben we een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was de werkwijze alleen beschikbaar op papier en voor groep 1-2. Inmiddels is de werkwijze volledig digitaal en vanuit de praktijk continu aangescherpt. In 2016 is Inzichtelijk uitgebreid met Inzichtelijk voor peuters. Hiermee ambiëren we de doorgaande ontwikkeling van het 2e tot het 6e jaar te borgen. Natuurlijk zitten we niet stil en blijft Inzichtelijk in ontwikkeling. Zo ontwikkelen we Inzichtelijk bijvoorbeeld door naar groep 3. Inzichtelijk wordt geregeld uitgebreid en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen of inzichten van collega’s die met Inzichtelijk werken; samen zijn we sterk!

“Rust”

We zijn erg trots op Inzichtelijk. We krijgen uit de praktijk terug dat Inzichtelijk houvast, inzicht en vrijheid geeft aan de pedagogisch medewerker/leerkracht om het aanbod in te vullen naar de (onderwijs)behoeften van de kinderen/leerlingen. Eén digitale omgeving waarin zowel de ontwikkeling wordt gevolgd, als alle administratie kan worden gedaan. Het geeft rust dat de differentiatie op de doelen vast ligt, er zicht is op de doorgaande leerlijnen, je zeker weet dat alle doelen voldoende terugkomen en je de kinderen/leerlingen blijft zien. Een beredeneerd aanbod met vrijheid om het aanbod spelenderwijs en betekenisvol in te richten. Het jonge kind mag kind blijven en leren via ervaren, ontdekken en spelen, terwijl de leerkracht weet dat dit gebeurt in een leerrijke omgeving met een efficiënt volgmodel.

Met kleine stappen, maak je een groot verschil.