Wie zijn wij?

De oprichters van Inzichtelijk Onderwijs zijn Monique Ghijsen en Roos van Noord, zij hebben samen Inzichtelijk ontwikkeld. Monique en Roos zijn beiden werkzaam in het primair onderwijs.

“Inzichtelijk is ontstaan vanuit kennisdeling”

De afgelopen jaren is er sprake van veel nieuwe ontwikkelingen, zowel in de peuterspeelzalen als in het onderwijs. Termen als HGW, OGW, groepsoverzichten, handelingsplannen, groepsplannen, (onderwijs-)behoeften en afstemming zijn niet meer weg te denken. In de peuterspeelzalen en op scholen wordt hard gewerkt aan het implementeren van deze punten in hun dagelijkse aanbod en aanpak. Het neerzetten van een kwalitatief goed aanbod voor elk kind/ leerling is een belangrijk en ingewikkeld proces dat nog lang niet overal is afgerond. Vanuit kennisdeling is Inzichtelijk voor peuters en en groep 1-2 op de markt gekomen. Inzichtelijk biedt leidsters en leerkrachten een kapstok voor een goed aanbod dat met plezier wordt gegeven. Inzichtelijk ondersteunt bij het beter registreren/ administreren, zicht krijgen op de doorgaande leerlijnen en het doelgerichter werken. Hierbij moest de kracht van het spelenderwijs en betekenisvol leren niet verloren gaan. 

“Samen zijn we sterk”

Na drie jaar ontwikkelen en het professionaliseren van de plannings- en registratiemap zijn we Inzichtelijk voor groep 1-2 gaan delen met collega’s binnen ons bestuur. Van daaruit is ons werkgebied steeds verder uitgebreid en inmiddels delen we ons ‘wiel’ met collega’s door het hele land. En we hebben niet stil gezeten! Inmiddels is de Inzichtelijk zowel op papier als volledig digitaal beschikbaar met veel interessante extra’s. Daarnaast is ook Inzichtelijk voor peuters zowel op papier als digitaal uitgebracht.

Met Inzichtelijk voor peuters en groep 1-2 ambiëren we de doorgaande ontwikkeling van het 2e tot het 6e jaar te borgen.

“Rust”

We zijn erg trots op Inzichtelijk. We krijgen uit de praktijk terug dat Inzichtelijk houvast, inzicht en vrijheid geeft aan de leidster/ leerkracht om het aanbod in te vullen naar de (onderwijs-)behoeften van de kinderen/ leerlingen. Het geeft rust, omdat de groepsplannen vast liggen, er zicht is op de doorgaande leerlijnen, je zeker weet dat alle doelen voldoende terug komen en de kinderen/ leerlingen blijft zien. Een beredeneerd aanbod met vrijheid om het aanbod betekenisvol in te richten.

Met kleine stappen, maak je een groot verschil.