SEO in Inzichtelijk

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke basis voor het welbevinden en leren. 

Het is belangrijk een goede, veilige basis te creëren in de groep en daarnaast de leerlingen te observeren, begeleiden en volgen.  

Dit kan via een schoolbreed volgsysteem, maar ook via de 'module SEO' in Inzichtelijk!

De module is verwerkt in je eigen digitale Inzichtelijk-omgeving, en past bij de bekende werkwijze van Inzichtelijk.

Daarnaast sluit de module aan op de leerdoelen zoals opgesteld door SLO – Tule.

Wil je werken met de module SEO of ben je nieuwsgierig?

Mail dan naar info@inzichtelijkonderwijs.nl